Continue reading...

We found a hotspot in the brain for improving human memory

Last week our lab released a seminal paper, summarizing 4 years of our work to find a target in the human brain for new therapies to restore memory functions. Previous research localized multiple areas in the brain that showed neural activities predicting successful memory performance. None of these, however, provided a discrete location and a specific neural activity that could be therapeutically modulated to restore memory functions. Çağdaş Topçu, a PhD student in our lab, found that brain rhythms of…

Continue reading
Continue reading...

Theta waves reveal how brain connections and memory develops in growing children

In the new issue of a prestigious journal Current Biology, Dr. Michal Kucewicz and our collaborator Dr. Jan Kaminski offer a commentary on the latest finding about the role of theta waves in the development of brain connections and our abilities to remember life events. The study was done in children and adolescents implanted with intracranial electrodes like the ones that we use for our research for treatment of drug-resistant epilepsy. The theta waves, which are approximately 3 to…

Continue reading
Continue reading...

New discovery – brain waves that coordinate formation of human memories

We are delighted to share with you about the recent publication of our research findings, which appeared this month in the journal NeuroImage. It is a result of almost 4 years of our work on mapping the brain waves generated in our brain as memories for words are formed. Tory Marks, a PhD student of biomedical engineering at Mayo Clinic, worked together with other members of our BME lab on a large dataset of over 150…

Continue reading
Continue reading...

BME lab receives new international funding to continue our research

We are delighted to share the results of the last competition for international research proposals under the Opus LAP (lead Agency Procedure) of the National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki). Our proposal entitled: ‚Recording and modulation of high frequency neurophysiological activities underlying encoding and recalling memories’ was ranked 4th and received financial support for three years of collaborative research together with the Medical University of Wroclaw and St. Anne’s University Hospital in Brno (Czech Republic). This…

Continue reading
Continue reading...

Laboratorium BME zostało zaprezentowane w radiowej audycji z cyklu dotyczącego Politechniki Gdańskiej

Dr Kucewicz udzielił wywiadu, który został zaprezentowany w jednej z cotygodniowych audycji poświęconych Politechnice Gdańskiej emitowanych przez Radio Gdańsk. Cykl, składający się z pięciu programów, ma na celu zaprezentowanie ciekawych projektów naukowych realizowanych na Politechnice, która została najwyżej sklasyfikowana wśród uczelni technicznych w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz zajęła drugie miejsce w kraju pośród wszystkich uczelni wyższych. Rozmowa ta była trzecią z kolei, a została poprzedzona wywiadami z Rektorem, Prof. Wilde, oraz…

Continue reading
Continue reading...

Która półkula rządzi twoim światem?

Kontynuujemy naszą misję promowania i popularyzowania neuronauki. Nie poddajemy się z powodu trwającej epidemii, wręcz przeciwnie – wirtualna rzeczywistość telekonferencji, nauczanie on-line i udostępnianie filmów stwarzają okazję do dotarcia do szerszego grona odbiorców. Zostaliśmy zaproszeni przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni do stworzenia filmu edukacyjnego na temat związany z naszymi badaniami. Przygotowany film ukazuje różnice pomiędzy prawą i lewą półkulą naszego mózgu… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog   W trakcie filmu dr Kucewicz prowadzi widza przez trzy łatwe testy,…

Continue reading
Continue reading...

Which hemisphere dominates your world?

We have not given up on our mission to promote and popularize neuroscience during the pandemic. On the contrary, virtual reality of teleconference meetings, online teaching and sharing videos opened an opportunity to reach a wider audience. Our lab was invited by the Experyment science center in Gdynia to create an educational video about a topic related to our research. The video we created explores the differences between the left and the right hemisphere of our brain… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog…

Continue reading
Continue reading...

Wywieramy kliniczny i badawczy wpływ na polską neuronaukę

Nie spodziewaliśmy się, że nasz projekt „First Team”, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, wywrze taki wpływ na badanie i leczenie zaburzeń mózgu w Polsce. W tym miesiącu zaakceptowano nasz wniosek o zakup dodatkowej wysokospecjalistycznej aparatury badawczej do rejestrowania pracy i stymulowania mózgu, po uprzednim uzyskaniu zgody pod względem etycznym na wykorzystywanie jej do celów badawczych i klinicznych w Polsce. Początkowo planowano stosowanie jej w terapii pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona lub na zaburzenia…

Continue reading
Continue reading...

‚Naukowe Love’, i.e. sharing our passion for neuroscience across all generations

This month Dr. Kucewicz engaged in several public events dedicated to promoting neuroscience and awareness of the societal problems that our research addresses. ‚Centrum Naukowe Eksperyment’ in Gdynia invited us to present and run a workshop on their special Valentine’s Day event ‚Naukowe Love’ about the heart and the brain (btw, St. Valentine is the patron for epilepsy). Our workshop was attended by most of the participants (over 700 in total!) with almost continuous 4…

Continue reading
Continue reading...

Can post-comatose minimally conscious patients read? A new study by the member of our BME lab assesses with eye-tracking technology.

Dr. Michal Lech, postdoc in our BME lab, in his recent Scientific Reports publication with Dr. Agnieszka Kwiatkowska, Dr. Piotr Odya, and Prof. Andrzej Czyżewski from the Department of Multimedia Systems of the Gdansk University of Technology, found that the post-comatose patients with minimal consciousness tend to preserve reading comprehension skills but neglect syntax and spelling. Their results showed that most patients preserved the ability to read one- and two-syllable words and comprehended sentences but…

Continue reading