Nasza misja

Jednym z najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości jest: ‘Jak elektryczna aktywność mózgu generuje nasz umysł, myśli i pamięć?’ Jak to możliwe, że impulsy elektryczności powodujące fale mózgowe mogą leżeć u podstaw myślenia o wydarzeniach odległych w czasie i przestrzeni, jak nasze dzieciństwo, narodzenie czy nawet początek wszechświata? Jak dramatyczne byłoby utracić tę zdolność w chorobie mózgu i tym samym stracić źródło naszej tożsamości.

Naszym celem jest badanie mózgowych mechanizmów leżących u podstaw naszych myśli i pamięci, w ramach nowej interdyscyplinarnej grupy neurobiologów, inżynierów biomedycznych i lekarzy. Poprzez zastosowanie najnowszej technologii do pomiaru i stymulacji elektrycznej fal mózgowych, rozwiniętej we współpracy z amerykańskim partnerem w klinice Mayo, nasza grupa dąży do poznania CZYM jest pamięć, GDZIE jest skupiona w mózgu i JAK można ją skutecznie leczyć w chorobach Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, padaczce i innych.

Nasze badania

Jest wiele sposobów mierzenia aktywności mózgu, ale użycie elektrod stosowanych bezpośrednio w mózgu oferuje najczystsze i wiarygodne dane. Potrzebujemy możliwie najbardziej precyzyjnych danych, aby badać mechanizmy pamięci i sprawdzać jak mogą one zostać polepszone. W tym celu prosimy pacjentów o wykonanie komputerowych zadań zapamiętywania słów i innych przedmiotów wyświetlanych na ekranie. Podczas wykonywania zadań mierzymy elektryczną aktywność mózgu i używamy jej do zlokalizowania kodowania pamięci w określonych regionach mózgu. Ta informacja zostaje potem wykorzystana do podjęcia decyzji, jak najlepiej poprawić aktywność elektryczną i pamięć poprzez wysyłanie małych impulsów do mózgu przez wybrane elektrody.

Testujemy efekty tej stymulacji patrząc na wszelkie polepszenia w wykonywaniu zadań i w aktywności mózgu. Nasze badania wykorzystują wiele innowacyjnych technologii do pomocy w tym trudnym zadaniu, m.in. śledzenie ruchów oka, inteligentne programy komputerowe i elektrody nowej generacji.

Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu