Weź udział

Pomóż w badaniach

Nasze badania mogą nie mieć bezpośredniego wpływu na polepszenie pamięci wśród uczestników, ale będą pomagać innym pacjentom w przyszłości. Mając wiedzę z wyników naszych badań, mamy nadzieję wynaleźć nowe terapie stymulacji do leczenia deficytów pamięci i innych funkcji umysłu, takich jak uwaga, nastrój czy świadomość. Twój udział w tych badaniach może mieć realny wpływ na życie pacjentów cierpiących na choroby mózgu, począwszy od różnego rodzaju demencji a skończywszy na poważnych urazach mózgu.

Twój udział ma znaczenie!

Udział w tych badaniach nie wpłynie na opiekę medyczną uczestników w żaden sposób, jednak może dostarczyć dodatkowych informacji o pacjentach, które będą mogły być wykorzystane dla celów klinicznych w razie potrzeby. Na przykład, korzystanie z nowych elektrod daje większą precyzję pomiarów i stymulacji niż klinicznie dostępna technologia. Potrzeby pacjentów są zawsze na pierwszym miejscu.

Dziękujemy z całego serca za zaangażowanie się w te badania poprzez udział w nich lub ich wsparcie i promocje.

Wspomóż przyszłych naukowców

Prawdopodobnie nie rozwiążemy do końca problemu chorób mózgu w trakcie naszego życia. Musimy zainspirować, wyszkolić i wspomóc nową generację naukowców, którzy będą kontynuowali naszą misję. Naszym modelowym przykładem jest stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita zainicjowane w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (Szkoła z Maturą Międzynarodową numer 1309), umożliwiające absolwentom edukację na najlepszych światowych uniwersytetach. Więcej informacji o stypendiach Fahrenheita i jego laureatach  znajdziesz na stronie miasta oraz na stronie Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita.

Możesz także pomoc młodym naukowcom w Polsce przez wsparcie rożnych inicjatyw Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Daj nadzieję

W przypadkach, w których medycyna nie może więcej pomóc, jest zawsze nadzieja w ofiarnej miłości naszego Boga. Wiele cudownych uzdrowień działo się na przełomie wieków i dzieją się teraz. Dowiedz się więcej odwiedzając strony internetowe wspólnoty ‚Cor et Lumen Christi’.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.
O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Jan 14:12-14