Projekty

2018

Neurofizjologiczne mapowanie i stymulacja mozgu ludzkiego dla poprawy pamieci

Grant First Team, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

06/2018-05/2021

Zobacz więcej