Która półkula rządzi twoim światem? 7 lipca 2020 – Posted in: News – Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kontynuujemy naszą misję promowania i popularyzowania neuronauki. Nie poddajemy się z powodu trwającej epidemii, wręcz przeciwnie – wirtualna rzeczywistość telekonferencji, nauczanie on-line i udostępnianie filmów stwarzają okazję do dotarcia do szerszego grona odbiorców. Zostaliśmy zaproszeni przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni do stworzenia filmu edukacyjnego na temat związany z naszymi badaniami. Przygotowany film ukazuje różnice pomiędzy prawą i lewą półkulą naszego mózgu… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog

 

W trakcie filmu dr Kucewicz prowadzi widza przez trzy łatwe testy, które namacalnie (lub umysłowo) udowadniają, że wizja świata, który nas otacza, jest zdominowana przez lewą lub prawą półkulę naszego mózgu. Celem tego doświadczenia jest nie tylko zdobycie ogólnej wiedzy o mózgu jako takim, ale również poznanie szczegółów działania twojego własnego narządu. Odkryjesz, jak Twój umysł jest świadomy lub nieświadomy niektórych rodzajów informacji z racji sposobu, w jaki mózg działa i radzi sobie z językiem oraz różnymi rodzajami informacji wizualnych.

 

Ten temat stanowi sedno naszych badań, w których wykorzystuje się bodźce wzrokowe zapisywane i przywoływane w określonych obszarach mózgu. Biorąc pod uwagę, że jako bodźce wykorzystywane są informacje językowe (rzeczowniki pospolite), identyfikujemy aktywne punkty przetwarzania pamięci w tym zadaniu zwykle w lewej półkuli, w pobliżu obszarów korowych odpowiedzialnych za zdolność rozumienia i generowania mowy – innymi słowy za mówienie. Regiony, które odowiadają za pamiętanie słów, nie mogą znajdować się zbyt daleko od tych obszarów. Dlatego wykonanie testów zaprezentowanych w filmie jest pierwszym krokiem ku przekonaniu się, gdzie w Twoim mózgu znajdują się centra mowy i pamięci!