Continue reading...

Meet our new BME lab scientists!

    We are delighted to introduce our new neuroscientists, who are joining the BME lab in Gdansk for doctoral studies and postdoc positions in the Opus LAP and Weave-UNISONO international collaborative projects between the Gdansk Tech, Medical University in Wroclaw, St. Anne’s University Hospital in Brno and Mayo Clinic in the USA. These exciting projects start in two weeks and aim to identify and modulate the brain wave activities of specific memories in human patients…

Continue reading
Continue reading...

BME lab talks by prof. Milan Brazdil and prof. Greg Worrell

We are delighted to welcome everyone interested in our research to two outstanding talks to be given by world-class neuroscience experts. Milan Brazdil, MD PhD, from St. Anne’s University Hospital in Brno, Czech Republic, and Prof. Gregory Worrell MD PhD, from Mayo Clinic in Rochester MN, USA, are visiting professors in our BME lab of the BioTechMed Center, funded from the Aurum grant – Supporting International Research Team Building, as part of the Research University program (IDUB) at the Gdansk…

Continue reading
Continue reading...

HOW DIRECT BRAIN STIMULATION AFFECTS LOW (THETA) AND FAST (GAMMA) NEURAL ACTIVITIES? NEW RESEARCH ARTICLE FROM OUR BME LAB

What happens in the brain when it is stimulated with electric current? Can we see a link between the human brain behavior during stimulation and during enhanced memory performance? In our latest article which will be published in the open-access journal IEEE Transactions on Biomedical Engineering we addressed these questions using brain recordings from epilepsy patients stimulated with electric current during quiet wakefulness. In a fraction of electrode sites in the brain (1.4% on average),…

Continue reading
Continue reading...

First intra-operative recordings in Poland

We are delighted to share our next breakthrough with advancing clinical neuroscience research in Poland. This month we have recorded for the first time pupil responses to electrical stimulation in the deep brain structures called the basal ganglia. The recordings were part of a standard therapy for Parkinson’s disease and movement disorders called the Deep Brain Stimulation. In this therapy, electrical stimulation is delivered through special electrodes implanted in the brain of an awake patient…

Continue reading
Continue reading...

The new year of breakthroughs and harvest for the neuroscience in Poland

The beginning of 2021 was marked by a rapid acceleration of our endeavours to pioneer intracranial brain recordings and stimulation in Poland. Together with our project partners at the Wroclaw Medical University we implemented recently purchased, state-of-the-art system called ‚Atlas’ (by Neuralynx Inc.) for clinical and research electrophysiological studies in the human brain. Two entire days in Wroclaw were dedicated to assemble and present the system to a team of experts at the university hospital.  The…

Continue reading
Continue reading...

Foundation for Polish Science extended funding for our First Team research project

We are closing the 2020 calendar year with great news about obtaining additional funding to support the main research project in our Brain and Mind Electrophysiology lab entitled: ‚Neurophysiological mapping and stimulation of the human brain for memory enhancement’. The decision was based on reviewing the progress and plans for continuing research in this project. One of the main discoveries made so far is a new area in the left frontal lobe of our cortex,…

Continue reading
Continue reading...

Laboratorium BME zostało zaprezentowane w radiowej audycji z cyklu dotyczącego Politechniki Gdańskiej

Dr Kucewicz udzielił wywiadu, który został zaprezentowany w jednej z cotygodniowych audycji poświęconych Politechnice Gdańskiej emitowanych przez Radio Gdańsk. Cykl, składający się z pięciu programów, ma na celu zaprezentowanie ciekawych projektów naukowych realizowanych na Politechnice, która została najwyżej sklasyfikowana wśród uczelni technicznych w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz zajęła drugie miejsce w kraju pośród wszystkich uczelni wyższych. Rozmowa ta była trzecią z kolei, a została poprzedzona wywiadami z Rektorem, Prof. Wilde, oraz…

Continue reading
Continue reading...

BME lab receives Aurum grant to develop international patient database of human brain recordings

This month we received exciting news about receiving an intramural grant from the Gdansk University of Technology to build an international database of brain recordings and stimulation from patients performing memory tasks with eye tracking. The grant is called ‚AURUM – Supporting International Research Team Building’ and is part of a larger ‚Uczelnia Badawcza’ award from the Polish Ministry for Science and Higher Education for the top research universities in Poland. In this larger award, we were…

Continue reading
Continue reading...

New student projects to help us ‚crack the code’ of verbal memory and predict its recall from eye movements

Karolina Kacprzycka joined our BME team to study how words are represented in the human brain. For this she will be using our latest intracranial recordings from Mayo Clinic patients performing tasks to remember words. We hypothesize that bursts of the fast brain waves (aka ‚high frequency oscillations’) in particular brain regions reflect firing of neuronal assemblies that encode particular words. If true, then these fast waves can be used to identify specific words being processed at…

Continue reading
Continue reading...

Która półkula rządzi twoim światem?

Kontynuujemy naszą misję promowania i popularyzowania neuronauki. Nie poddajemy się z powodu trwającej epidemii, wręcz przeciwnie – wirtualna rzeczywistość telekonferencji, nauczanie on-line i udostępnianie filmów stwarzają okazję do dotarcia do szerszego grona odbiorców. Zostaliśmy zaproszeni przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni do stworzenia filmu edukacyjnego na temat związany z naszymi badaniami. Przygotowany film ukazuje różnice pomiędzy prawą i lewą półkulą naszego mózgu… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog   W trakcie filmu dr Kucewicz prowadzi widza przez trzy łatwe testy,…

Continue reading