Continue reading...

Foundation for Polish Science extended funding for our First Team research project

We are closing the 2020 calendar year with great news about obtaining additional funding to support the main research project in our Brain and Mind Electrophysiology lab entitled: ‚Neurophysiological mapping and stimulation of the human brain for memory enhancement’. The decision was based on reviewing the progress and plans for continuing research in this project. One of the main discoveries made so far is a new area in the left frontal lobe of our cortex,…

Continue reading
Continue reading...

Laboratorium BME zostało zaprezentowane w radiowej audycji z cyklu dotyczącego Politechniki Gdańskiej

Dr Kucewicz udzielił wywiadu, który został zaprezentowany w jednej z cotygodniowych audycji poświęconych Politechnice Gdańskiej emitowanych przez Radio Gdańsk. Cykl, składający się z pięciu programów, ma na celu zaprezentowanie ciekawych projektów naukowych realizowanych na Politechnice, która została najwyżej sklasyfikowana wśród uczelni technicznych w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz zajęła drugie miejsce w kraju pośród wszystkich uczelni wyższych. Rozmowa ta była trzecią z kolei, a została poprzedzona wywiadami z Rektorem, Prof. Wilde, oraz…

Continue reading
Continue reading...

New student projects to help us ‚crack the code’ of verbal memory and predict its recall from eye movements

Karolina Kacprycka joined our BME team to study how words are represented in the human brain. For this she will be using our latest intracranial recordings from Mayo Clinic patients performing tasks to remember words. We hypothesize that bursts of the fast brain waves (aka ‚high frequency oscillations’) in particular brain regions reflect firing of neuronal assemblies that encode particular words. If true, then these fast waves can be used to identify specific words being processed at…

Continue reading
Continue reading...

Która półkula rządzi twoim światem?

Kontynuujemy naszą misję promowania i popularyzowania neuronauki. Nie poddajemy się z powodu trwającej epidemii, wręcz przeciwnie – wirtualna rzeczywistość telekonferencji, nauczanie on-line i udostępnianie filmów stwarzają okazję do dotarcia do szerszego grona odbiorców. Zostaliśmy zaproszeni przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni do stworzenia filmu edukacyjnego na temat związany z naszymi badaniami. Przygotowany film ukazuje różnice pomiędzy prawą i lewą półkulą naszego mózgu… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog   W trakcie filmu dr Kucewicz prowadzi widza przez trzy łatwe testy,…

Continue reading
Continue reading...

Dr. Kucewicz and our research highlighted in a book about Gdansk

The story of our BME lab is one of the highlights of a new book entitled: ‚Gdansk wczoraj i dzis 1990-2020. 30 lat samorzadnosci’ (‚Gdansk yesterday and today 1990-2020. 30 years of the local government’), which was published on the anniversary of the first democratic local government elections. The book summarizes key achievements in the last thirty years of the city. Our story is in the education section (see the photo), relating back to the Fahrenheit scholarships for…

Continue reading
Continue reading...

Which hemisphere dominates your world?

We have not given up on our mission to promote and popularize neuroscience during the pandemic. On the contrary, virtual reality of teleconference meetings, online teaching and sharing videos opened an opportunity to reach a wider audience. Our lab was invited by the Experyment science center in Gdynia to create an educational video about a topic related to our research. The video we created explores the differences between the left and the right hemisphere of our brain… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog…

Continue reading
Continue reading...

Wywieramy kliniczny i badawczy wpływ na polską neuronaukę

Nie spodziewaliśmy się, że nasz projekt „First Team”, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, wywrze taki wpływ na badanie i leczenie zaburzeń mózgu w Polsce. W tym miesiącu zaakceptowano nasz wniosek o zakup dodatkowej wysokospecjalistycznej aparatury badawczej do rejestrowania pracy i stymulowania mózgu, po uprzednim uzyskaniu zgody pod względem etycznym na wykorzystywanie jej do celów badawczych i klinicznych w Polsce. Początkowo planowano stosowanie jej w terapii pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona lub na zaburzenia…

Continue reading
Continue reading...

We make clinical and research impact on Polish neuroscience

None of us expected that our First Team project funded by the Foundation for Polish Science is going to make such an impact on studying and treating brain disorders in Poland. This month our application for additional funding of high-tech equipment for brain recording and stimulation was approved, following a preceding ethical approval for using it for research and clinical purposes in Poland. Initially it was planned to be used with patients suffering from Parkinson’s disease and…

Continue reading
Continue reading...

‚Naukowe Love’, i.e. sharing our passion for neuroscience across all generations

This month Dr. Kucewicz engaged in several public events dedicated to promoting neuroscience and awareness of the societal problems that our research addresses. ‚Centrum Naukowe Eksperyment’ in Gdynia invited us to present and run a workshop on their special Valentine’s Day event ‚Naukowe Love’ about the heart and the brain (btw, St. Valentine is the patron for epilepsy). Our workshop was attended by most of the participants (over 700 in total!) with almost continuous 4…

Continue reading
Continue reading...

We used Artificial Intelligence methods to identify brain regions engaged in memory encoding

Have you ever looked at EEG signals of the brain wave activity? Would you be able to tell from a multitude of channels the ones that record from a brain region supporting your thinking or remembering abstract ideas? Even neuroscientists with years of experience in looking at and analyzing these signals struggle and can only provide a subjective selection of channels activated in response to a given cognitive process. Moreover, every scientist would select a…

Continue reading