Continue reading...

BME lab publishes unique human brain recordings

This month our BME lab published unique recordings of brain wave activities from electrodes implanted in epilepsy patients. The electrodes were recording signals from multiple contacts located in various regions of the brain as the patients were performing computer tasks for memory and cognitive functions. At the same time, an infra-red light camera was registering the size and position of the pupils in both eyes to determine gaze focus and the level of attention (synchronized with the…

Continue reading
Continue reading...

New discovery – brain waves that coordinate formation of human memories

We are delighted to share with you about the recent publication of our research findings, which appeared this month in the journal NeuroImage. It is a result of almost 4 years of our work on mapping the brain waves generated in our brain as memories for words are formed. Tory Marks, a PhD student of biomedical engineering at Mayo Clinic, worked together with other members of our BME lab on a large dataset of over 150…

Continue reading
Continue reading...

BME lab research promotes clinical neuroscience in television

In the last two months we were able to reach more people than we did from the beginning of the lab’s existence. This major break-through in communicating and explaining our research to the general public was made possible thanks to a video material and a studio interview in a mainstream television show and thanks to a new documentary movie about our studies with Deep Brain Stimulation (DBS) for treating movement disorders. The first appearance was intended to…

Continue reading
Continue reading...

Foundation for Polish Science extended funding for our First Team research project

We are closing the 2020 calendar year with great news about obtaining additional funding to support the main research project in our Brain and Mind Electrophysiology lab entitled: ‚Neurophysiological mapping and stimulation of the human brain for memory enhancement’. The decision was based on reviewing the progress and plans for continuing research in this project. One of the main discoveries made so far is a new area in the left frontal lobe of our cortex,…

Continue reading
Continue reading...

Laboratorium BME zostało zaprezentowane w radiowej audycji z cyklu dotyczącego Politechniki Gdańskiej

Dr Kucewicz udzielił wywiadu, który został zaprezentowany w jednej z cotygodniowych audycji poświęconych Politechnice Gdańskiej emitowanych przez Radio Gdańsk. Cykl, składający się z pięciu programów, ma na celu zaprezentowanie ciekawych projektów naukowych realizowanych na Politechnice, która została najwyżej sklasyfikowana wśród uczelni technicznych w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz zajęła drugie miejsce w kraju pośród wszystkich uczelni wyższych. Rozmowa ta była trzecią z kolei, a została poprzedzona wywiadami z Rektorem, Prof. Wilde, oraz…

Continue reading
Continue reading...

New student projects to help us ‚crack the code’ of verbal memory and predict its recall from eye movements

Karolina Kacprzycka joined our BME team to study how words are represented in the human brain. For this she will be using our latest intracranial recordings from Mayo Clinic patients performing tasks to remember words. We hypothesize that bursts of the fast brain waves (aka ‚high frequency oscillations’) in particular brain regions reflect firing of neuronal assemblies that encode particular words. If true, then these fast waves can be used to identify specific words being processed at…

Continue reading
Continue reading...

Która półkula rządzi twoim światem?

Kontynuujemy naszą misję promowania i popularyzowania neuronauki. Nie poddajemy się z powodu trwającej epidemii, wręcz przeciwnie – wirtualna rzeczywistość telekonferencji, nauczanie on-line i udostępnianie filmów stwarzają okazję do dotarcia do szerszego grona odbiorców. Zostaliśmy zaproszeni przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni do stworzenia filmu edukacyjnego na temat związany z naszymi badaniami. Przygotowany film ukazuje różnice pomiędzy prawą i lewą półkulą naszego mózgu… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog   W trakcie filmu dr Kucewicz prowadzi widza przez trzy łatwe testy,…

Continue reading
Continue reading...

Dr. Kucewicz and our research highlighted in a book about Gdansk

The story of our BME lab is one of the highlights of a new book entitled: ‚Gdansk wczoraj i dzis 1990-2020. 30 lat samorzadnosci’ (‚Gdansk yesterday and today 1990-2020. 30 years of the local government’), which was published on the anniversary of the first democratic local government elections. The book summarizes key achievements in the last thirty years of the city. Our story is in the education section (see the photo), relating back to the Fahrenheit scholarships for…

Continue reading
Continue reading...

Which hemisphere dominates your world?

We have not given up on our mission to promote and popularize neuroscience during the pandemic. On the contrary, virtual reality of teleconference meetings, online teaching and sharing videos opened an opportunity to reach a wider audience. Our lab was invited by the Experyment science center in Gdynia to create an educational video about a topic related to our research. The video we created explores the differences between the left and the right hemisphere of our brain… https://www.youtube.com/watch?v=yXz3g7DtMog…

Continue reading
Continue reading...

Wywieramy kliniczny i badawczy wpływ na polską neuronaukę

Nie spodziewaliśmy się, że nasz projekt „First Team”, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, wywrze taki wpływ na badanie i leczenie zaburzeń mózgu w Polsce. W tym miesiącu zaakceptowano nasz wniosek o zakup dodatkowej wysokospecjalistycznej aparatury badawczej do rejestrowania pracy i stymulowania mózgu, po uprzednim uzyskaniu zgody pod względem etycznym na wykorzystywanie jej do celów badawczych i klinicznych w Polsce. Początkowo planowano stosowanie jej w terapii pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona lub na zaburzenia…

Continue reading