Wywieramy kliniczny i badawczy wpływ na polską neuronaukę 24 kwietnia 2020 – Posted in: Uncategorized – Tags: , , , , , ,

Nie spodziewaliśmy się, że nasz projekt „First Team”, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, wywrze taki wpływ na badanie i leczenie zaburzeń mózgu w Polsce. W tym miesiącu zaakceptowano nasz wniosek o zakup dodatkowej wysokospecjalistycznej aparatury badawczej do rejestrowania pracy i stymulowania mózgu, po uprzednim uzyskaniu zgody pod względem etycznym na wykorzystywanie jej do celów badawczych i klinicznych w Polsce. Początkowo planowano stosowanie jej w terapii pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona lub na zaburzenia ruchowe poprzez tzw. głęboką stymulację mózgową (DBS – deep brain stimulation), w czasie której uszkodzone obwody mózgowe są stymulowane elektrycznie w celu przywrócenia prawidłowych funkcji motorycznych. Nowy sprzęt pozwoliłby na badanie funkcji pamięciowych podczas tej terapii przy potencjalnych dodatkowych korzyściach polegających na usprawnieniu znajdowania obszarów mózgu mogących podlegać DBS.

 

Pozytywnie zaskoczyło nas to, iż nasz partner kliniczny z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zdecydował się pójść nawet dalej. Profesor Paweł Tabakow i jego zespół z Kliniki Neurochirurgii (górny prawy róg fotografii) zaproponowali wspólne wprowadzenie w Polsce tych samych zabiegów, które zostały wypracowane w projekcie przez naszego partnera w Mayo Clinic (prof. Gregory Worrell) w leczeniu ciężkich przypadków epilepsji. W tym przypadku taki sam sprzęt używany jest do rejestrowania i stymulowania czynności mózgu u pacjentów z padaczką w celu zlokalizowania i leczenia napadów, a także w celu badania funkcji pamięciowych. By móc zainicjować ten program w Polsce, zespół prof. Tabakowa uczestniczył w specjalnych szkoleniach neurochirurgicznych i neurologicznych w Niemczech, gdyż w naszym rejonie nie ma tego typu ośrodka – na chwilę obecną polscy pacjenci z padaczką lekooporną leczeni są w Niemczech i w Czechach.

 

Wyniki naszych badań uzależnione są od współpracy z Mayo Clinic w USA. Teraz chcemy zacząć wykonywać takie same prace badawcze w Polsce. Dlatego nasz program otwiera nowe możliwości dla światowej klasy klinicznej neuronauki przy użyciu najnowszego sprzętu, który nie jest jeszcze dostępny nawet u naszych amerykańskich czy niemieckich partnerów. Ta decyzja stawia nasze badania na froncie działań mających na celu poznawanie i leczenie procesów pamięciowych i poznawczych ludzkiego mózgu oraz wprowadza polską neuronaukę na światową arenę międzynarodowych projektów dotyczących badań mózgu, takich jak Human Brain Project czy BRAIN Initiative.

 

Wszczepienie implantów pierwszym pacjentom planowane jest na drugą połowę 2020 roku. Wspólnie z naszymi partnerami z USA i Europy pracujemy nad umożliwieniem wdrożenia tej nowatorskiej technologii w naszym kraju. Jej przeniesienie na grunt polski stało się możliwe dzięki staraniom wielu naszych współpracowników. Prof. Jarosław Sławek (na górze po lewej) i prof. Andrzej Czyżewski (na dole po lewej) odegrali kluczową rolę w planowaniu, zakupie i wdrożeniu technologii. Członkowie zespołu prof. Tabakowa, w tym dr Konrad Kubicki i dr Wojciech Fortuna (na górze po prawej), zaproponowali nowy program leczenia epilepsji we Wrocławiu i uzyskali zgodę na jego wprowadzenie. Dr. Witold Libionka ze szpitala Copernicus w Gdańsku (na dole po prawej) pomagał w planowaniu i doradzał podczas projektowania i wdrażania do produkcji nowych elektrod do zabiegów DBS. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości program zostanie rozszerzony i zabiegi te będą wykonywane również w Gdańsku, a także stanie się on inspiracją dla innych badań nad stymulacją mózgu w leczeniu epilepsji i innych zaburzeń jego pracy. W przypadku dalszych pytań na temat przyszłych programów dot. leczenia pacjentów w Polsce zapraszamy na naszą stronę internetową. Z przyjemnością wskażemy dalsze kierunki poszukiwań.