SCIENCE CAFE - CENTRUM EXPERYMENT W GDYNII

Nowa era mózgu - wykład

Nowa era mózgu - dyskusja

Polepszenie ludzkiej pamięci - odkrycie